Nasze usługi

Nasza działalność obejmuje świadczenie usług w obszarach:

  • HR Recruitment
  • HR Consulting
  • Accounting & Reporting
  • Outsourcing
  • Tłumaczenia
  • Inne

HR Recruitment

CISadvisors zajmuje się rekrutacją menedżerów i specjalistów na stanowiska stałe, kontraktowe oraz tymczasowe. Specjalizujemy się w poszukiwaniu kandydatów do pracy na rynki krajów WNP (CIS) lub też współpracujących z tymi krajami w następujących obszarach: kadra zarządzająca, finanse i księgowość, kontroling biznesowy, prawo i podatki, sprzedaż, logistyka, marketing, IT, organizacja produkcji, zarządzanie projektami i procesami.

HR Consulting

CISadvisors świadczy usługi w zakresie oceny efektywności struktury zatrudnienia na rynkach krajów WNP (CIS) oraz firm współpracujących z tymi rynkami.

Zagraniczni właściciele firm działających na terenie krajów WNP (CIS) często spotykają się z problemem braku efektywności oraz braku wyników, co może prowadzić do wycofywania się z działalności na tych rynkach.

Posiadając bogate doświadczenie jesteśmy w stanie ocenić czy dana organizacja pod kątem zatrudnienia jest optymalna oraz jakie zmiany należałoby wdrożyć aby usprawnić procesy i prace w obszarach: zarządzanie, kompetencje kadry zarządzającej, finanse i księgowość, controlling biznesowy, prawo i podatki, sprzedaż, logistyka, marketing, IT, organizacja produkcji, zarządzanie projektami i procesami.

Accounting & Reporting Outsourcing

CISadvisors oferuje swoim klientom następujące usługi z zakresu księgowości i raportowaniu dla spółek działających na rynkach CIS:

-przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z międzynarodowymi standardami rachunkowości i standardami obowiązującymi w poszczególnych krajach CIS,

-wdrożenie systemów księgowych stosowanych w krajach CIS wraz z instrukcjami obiegu dokumentów,

-wdrożenie rachunkowości zarządczej i późniejsze jej prowadzenie,

-raportowanie korporacyjne, w tym pakiety konsolidacyjne oraz inne raporty miesięczne wymagane przez grupy kapitałowe, w skład których wchodzą spółki działające na rynkach CIS wraz z przejściami miedzy krajowymi a międzynarodowymi standardami rachunkowości (np. standardy rosyjskie/IFRS),

– wyprowadzanie zaległości księgowo – podatkowych oraz kontrola ksiąg, nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych wraz ze sporządzaniem wszelkich sprawozdań wymaganych przez  przepisy krajowe, kompleksowa obsługa kadrowo – placowa.

Business Consulting

CISadvisors oferuje usługi w zakresie doradztwa businessowego dla spółek działających na rynkach krajów CIS (WNP), jak tez współpracujących z tymi rynkami. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie doradzić klientom w arządzaniu kosztami i efektywnością finansową, przeprowadzeniu  restrukturyzacji naprawczej bądź rozwojowej (struktury i źródeł finansowania, zmiana formy organizacyjno-prawnej, restrukturyzacja operacyjna – zatrudnienia, zasobów, marketingu, zarządzania), opracowanie i wdrożenie projektów w zakresie sprzedaży, finansów i księgowości, IT, logistyki, organizacji produkcji, wdrożenia nowych produktów i wejścia na nowe rynki, pozyskania środków z funduszy z UE.

   Dodatkowo jesteśmy w stanie zaoferować doradztwo podatkowe dla spółek działających na rynkach CIS oraz doradztwo w zakresie odzyskiwania należności, względnie zmniejszenie ryzyka nieściągalności należności. Nasze doświadczenie wskazuje, iż podstawą sukcesu działalności na rynkach CIS jest dobra znajomość specyfiki tych rynków, pod kątem wiedzy prawnej i merytorycznej, jak też pod kątem kultury organizacyjnej, mentalności społecznej, stosowanych praktyk i obyczajów, przebiegu procesów biznesowych, a także organizacji działania na tych rynkach. Wiemy, iż samo przekopiowanie rozwiązań i metod, skutecznych w innych krajach europejskich, nie wystarczy aby odnieść sukces na tych rynkach.

Tłumaczenia

CISadvisors świadczy usługi tłumaczenia obustronnego z jeżyka rosyjskiego i ukraińskiego na polski i angielski. Zajmujemy się profesjonalnymi tłumaczeniami zarówno przysięgłymi, jak tez nieprzysięgłymi.

Inne

Jeśli interesują Państwa inne usługi związane z rynkami CIS, które nie są opisane powyżej – jesteśmy chętni omówić każdą z nich.

Po zbadaniu uwarunkowań Klienta i jego potrzeb możemy zaproponować usługi w obszarach budowy strategii exportowej, usług celnych, szkoleń pracowników, zarządzaniu wiedzą w organizacji, standardów jakościowych lub innych, ważnych dla biznesu, obszarów.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?